Cookie and privacy policy

Scroll ned for Dansk

Introduction:
When you visit our website, information about you is collected, which is used to customize and improve our content and to create more value in any displayed ads. If you do not wish for information about you to be collected, you should delete your cookies and refrain from further use of the website. In the sections below, we have elaborated on the information that is collected, their purposes, and which third parties have access to them.

​Cookies:
The website uses “cookies,” which are text files stored on your computer, mobile, or similar device with the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics, and targeting ads. However, cookies cannot contain harmful code such as viruses. You can delete or block cookies. You can do so by following this guide: http://minecookies.org/cookiehandtering. If you follow the guide and delete or block cookies, the ads you see will only be less relevant to you, while they will appear more frequently. Additionally, you may also risk the website not functioning optimally and there may be content that you cannot access.

Personal Information:
Personal information refers to all kinds of information that can be attributed to you to some extent. When you use our website, we collect and process several types of such information. This happens, for example, through ordinary interactions on the website, such as signing up to our newsletter, participating in a contest/survey, registering as a new user/subscriber, or through other use of services or purchases via our website.

We typically collect and process the following types of information: a unique ID and technical information about your computer, tablet, or mobile phone, your IP address, geographical location, and the pages you click on. To the extent you explicitly consent and enter the information yourself, we also process: name, phone number, email, address, and payment information. This typically occurs in connection with creating a login or making a purchase on the site.


Purposes:
The information is used to identify you as a user and show you ads that are most likely to be relevant to you, to record your purchases and payments, and to deliver the services you have requested, such as sending a newsletter. Additionally, we use the information to optimize our services and content.

Storage Period:
The information is stored for the period allowed by law, and we delete it when it is no longer necessary. The period depends on the nature of the information and the reasons for its storage. Therefore, it is not possible to provide a general timeframe for when information is deleted.

​Disclosure of Information:
Data about your use of the website, the ads you receive and possibly click on, geographical location, gender, and age segment, etc. are disclosed to third parties to the extent that this information is known. You can see which third parties are involved in the section about “Cookies” above. The information is used for targeted advertising.

Additionally, we use several third parties for data storage and processing. These parties only process information on our behalf and are not allowed to use it for their own purposes.

Disclosure of personal information such as name and email, etc. will only occur if you give consent for it. We only use data processors in the EU or in countries that can provide sufficient protection for your information.

Access and Complaints:
You have the right to know what personal information we process about you. You also have the right to object to the use of your information at any time. You can also withdraw your consent for the processing of your information. If the information being processed about you is incorrect, you have the right to have it corrected or deleted. You can contact us regarding this matter at hello@uselesswardrobe.dk. If you wish to lodge a complaint about our handling of your personal information, you also have the option to contact the Data Protection Authority.

The website is owned and published by:
c/o USE LESS
Signe Hansen Glud
Haderslevvej 1, 1. th
6200 Aabenraa
Email: hello@uselesswardrobe.dk or bookings@uselesswardrobe.dk 

Coookie- og privatlivspolitik

Introduktion:
Når du besøger vores website bliver der indsamlet oplysninger om dig, som bliver brugt til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at skabe mere værdi hos de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der bliver indsamlet oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. I de nedenstående afsnit har vi uddybet, hvad det er for informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies:
Hjemmesiden anvender “cookies”, som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med formålet at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan dog ikke indeholde skadelig kode som fx. virus.

Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering. Hvis du følger vejledningen og sletter eller blokerer cookies, så vil de annoncer du ser kun blive mindre relevante for dig, mens de vil optræde hyppigere. Du kan samtidig også risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

 

Personoplysninger:
Personoplysninger er alle former for informationer, som i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, så indsamler og behandler vi en række af sådanne informationer. Det sker f.eks. ved helt almindelige interaktioner på hjemmesiden som fx at du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i en konkurrence/undersøgelse, registrerer dig som ny bruger/abonnent eller ved øvrig brug af services eller køb via vores hjemmeside.

Vi indsamler og behandler typisk følgende slags oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke og selv indtaster informationerne, behandler vi desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det sker typisk i forbindelse med, at du opretter et login eller ved køb på siden.

Formål:

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring:
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger:
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager:
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@louisescheel.dk . Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Websitet ejes og publiceres af:

c/o USE LESS
Signe Hansen Glud
Haderslevvej 1, 1. th
6200 Aabenraa
Email: hello@uselesswardrobe.dk eller bookings@uselesswardrobe.dk