Privacy policy

Scroll ned for Dansk

We only collect personal data in cases where it is relevant to us, and we will only collect personal data if it is relevant to your activity at USE LESS. When collecting, processing, and using your personal data, we always comply with all relevant and applicable legal provisions. We will only retain your personal data for as long as we are legally obligated to do so or as long as it is relevant to the purpose for which they were collected.

Information we collect:
If you wish to purchase and receive a product or service from us, we need to collect certain personal data to complete the transaction and provide you with our services. We use cookies, among other things, to keep track of the contents of your shopping cart while using our website.

We may collect information such as name, email address, postal address, delivery address (if different from the postal address), phone number, and payment information.

USE LESS collects and processes your personal data when you do the following:

Legal basis and purpose:
We collect your basic contact information such as name and address in order to deliver the product or service you have purchased from us. We collect your email address to send you an order confirmation.

When you pay for your product or service, we collect your name, card/payment details, and IP address. The information collected in connection with the payment transaction is used and stored only for payment processing and fulfillment of the agreement entered into. When making payments, some of your data will be disclosed to Stripe or Simplero, including information necessary to complete or support the payment, such as the total purchase amount and billing information.

If you do not wish to provide the personal data required to complete a purchase of a product, unfortunately, you will not be able to purchase products from us.

Other recipients of personal data:
We do not sell your personal data to third parties, nor do we transfer your personal data to third countries.

We host our website with One.com and use the Stripe payment system, which serves as our data processor. All personal data provided on our website will be stored in One.com’s data centers.

We use external companies as suppliers to provide our services as best as possible. These external suppliers are data processors and, in some cases, process personal data in connection with their provision of services to us. Our data processors only process personal data according to our instructions and in accordance with the legal requirements for data processors.

We have entered into data processing agreements with our data processors, which are ours and your guarantee that they comply with applicable rules on the protection of your personal data.

 

Your rights:
As the data subject, you have a number of rights that we must ensure are fulfilled at all times. You have the right to request the following from us:

  • Access to and rectification of your personal data
  • Deletion of personal data

You also have the right to object to the processing of your personal data, and you have the right to lodge a complaint with a data protection authority.

If you no longer want us to process your personal data or restrict the processing of your personal data, you can also send us a request to that effect at hello@uselesswardrobe.dk.

Persondatapolitik

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos USE LESS. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler:
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi bruger bl.a. cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

USE LESS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

Behandlingsgrundlag og formål:
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftigelse.

Når du betaler for dit produkt eller din ydelse indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til Stripe eller Simplero, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Andre modtagere af personoplysninger:
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos One.com og betalingssystem gennem Stripe, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i One.coms datacentre.

Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder:
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til hello@uselesswardrobe.dk.