Being a conscious consumer and influencer

Jeg er på ingen måde en perfekt forbruger; jeg er et almindeligt menneske, der i en travl hverdag gerne vil træffe de bedst mulige valg. Både for mig selv og for vores miljø. Det betyder dog ikke, at jeg aldrig begår fejl. Jeg vil gerne anses som en miljø-bevidst forbruger og ikke mindst influencer, der inspirerer andre mennesker til, at udfordre sine egne forbrugsvaner og ændre dem til det bedre.

/ I am by no means a perfect consumer; I am a regular person who wants to make the best choices possible in a busy day-to-day life. Both for myself and for our environment. However, that doesn’t mean that I never make mistakes. I would like to be considered an environmentally conscious consumer, and not least an influencer, inspiring other people to challenge their own habits of consumption and to change them for the better.

Advertisements & sponsorships

Det kan hænde, at jeg i samarbejde med et eksternt brand udarbejder et blogindlæg, en video eller lignende. Dette betyder at jeg modtager en form for betaling for dette indhold, og det vil altid fremgå tydeligt enten i toppen eller i bunden af mit indlæg, hvis noget er en reklame eller er udgivet i samarbejde med nogen. Jeg arbejder kun sammen med brands jeg kan stå inde for og som jeg rigtig godt kan lide.

/ It may happen that in collaboration with an external brand, I create a blog post, video or similar. This means that I receive a form of payment for this content, and it will always appear clearly either in the top or bottom of my post, if something is an advertisement or published in collaboration with someone. I only work with brands I feel are relevant for my concept and that I really like.

Afiliate links

På mine online platformer gør jeg fra tid til anden brug af afiliate links. Dette betyder, at jeg modtager en lille procentdel i kommission af dit eventuelle køb, og dette er blot én af måderne hvorpå man som blogger/online content creator kan få udbetalt løn for sit arbejde. Linket kan enten være arbejdet ind i sammenhæng med teksten i et givent indlæg, eller jeg kan linke til deciderede produkter som jeg gør i min shop, i bunden af mine indlæg eller på min Instagram profil.

Jeg linker kun til produkter, som jeg mener stemmer overens med mit overordnede koncept om, at investere i langtidsholdbare produkter, og dermed sænke sit forbrug. Jeg forsøger så vidt muligt, at have øje for kvalitet frem for kvantitet, og inddrager også gerne produkter som er økologisk/fairtrade producerede. Jeg linker ofte til produkter jeg ikke selv er i besiddelse af eller har testet selv, så vær venligst opmærksom på, at disse lever op til dine egne eventuelle krav om god kvalitet. Jeg forsøger dog så vidt muligt altid at linke til produkter, der minder om hvad jeg selv er i besiddelse af, eller som jeg i det mindste ville anbefale en ven.

/ At my online platforms I occasionally use afiliate links. This means that I receive a small percentage in commission if a purchase is being made, and this is just one of the ways in which you can be paid as a blogger/online content creator for your work. The link can either be written in conjunction with the text in a given blogpost, or I can link to products like I do in my shop, at the bottom of my blogposts or on my Instagram profile.

I only link to products that I think fit with my overall concept of investing in long-term products, tand in that way help my followers lowering their consumption. I try as far as possible to keep an eye on quality rather than quantity, and I also like to include products that are organic/fairtrade produced. However, I often link to products that I do not own or have tested myself, so please be aware that these products meet your own quality requirements. I always do my best to find similar options to what I have in my own wardrobe, or would recommend to a friend.

Copyright

Alle billeder er taget af eller for mig, med mindre andet er angivet. Hvis du ønsker at gøre brug af mine billeder, kontakt mig da venligst på useless_dk@outlook.dk.

/ All photos are taken by or for me, unless otherwise stated. If you wish to use some of my pictures, please contact me at usless_dk@outlook.dk.