“You always wear the same”.

“You always wear the same”.

Ever since staring my journey towards minimalism over 2 years ago and build my first ever capsule wardrobe, I’ve been accused of things like “you always wear the same”, “your style is boring” or “why don’t you wear more...
Before you buy your next t-shirt, consider this….

Before you buy your next t-shirt, consider this….

Jeg har så mange tanker omkring vores forbrug generelt, og fordi ét af mine mål netop er, at opdrage os som forbrugere lidt (jeg siger os, fordi jeg i høj grad også tænker på mig selv), så kunne jeg godt tænke mig at berøre netop dette emne lidt mere. Jeg fokuserer...