The core basics of any wardrobe

/ It is without a doubt very individual, what you what define as “core basics” of a wardrobe, but the following is the products that I can’t live without in my everyday wardrobe. All in all it is a very simple, clean wardrobe with a lot of comfortable products.

Det er naturligvis meget individuelt, hvad man definerer som “core basics” i sin garderobe, men følgende er ihvertfald de produkter, som jeg ikke kan undvære i min hverdagsgarderobe. Alt i alt bærer de tydeligt præg af et rent, simpelt udtryk og ikke mindst komfort.

If you have your basic wardrobe sorted, it is very simple to follow the capsule wardrobe system. 

/ If you have your basic wardrobe sorted, it is very simple to follow the capsule wardrobe system. The things I have in my basic wardrobe is something I use no matter what the season is, so in that way I can easily add some season-based things (knitwear in winter and shorts in summertime for example) or a few trend-based items (this year the bomber jacket is one of the hottest items) just to keep my wardrobe fresh and up-to-date. That is exactly what defines a capsule wardrobe to me: adapting your basic wardrobe from season to season, by adding some of the before mentioned season-based products, or some of the more trend-based ones. Just remember to keep it simple – don’t overdo it. It is important for me to mention, that even though my basic wardrobe often looks like this it it not static – not unchangeable. I sometimes change my mind about certain products, maybe I’ll change a pair of boots with a pair of leather oxfords. And that’s fine. It all depends on my mood that specific season.

Har man først fået rigtig godt styr på sin basis garderobe, så er det nemt at styre capsule systemet. De ting som jeg har i min basis garderobe går igen i stort set alle sæsoner hele året rundt, så på den måde kan jeg nemt tilføje et par sæson-baserede produkter (striktrøjer om vinteren og shorts om sommeren f.eks.) eller et par trend-baserede produkter (i år er bomberjakker f.eks. overalt) for at holde min garderobe frisk og up-to-date. For mig er det dét, som kendetegner capsule-garderoben: at man tilpasser sin basis garderobe fra sæson til sæson, enten med de førnævnte sæsonbaserede produkter eller de mere trendbaserede. Husk blot på, at bevare den simple tankegang, og lad være med at gå shop-amok. Vigtigt er også at nævne, at selvom min basisgarderobe gerne ser ud som her, så er den på ingen måde statisk; den er ikke uforanderlig. I perioder udskifter jeg måske mine støvler med et par herre-inspirerede læder sko. Det kommer lidt an på mit humør den pågældende sæson. Og det er helt okay.

/  The products can be mixed all together, and usability is of course one of the most important things. This is a wardrobe, which I think can be used all year round for all occasions. There are casual items but also the more classic and tailored ones, and then of course there are products you can use for special occasions. Personally I like to keep my everyday wardrobe separated from my party clothes (heels, delicate tops, dresses etc.), but here it is all shown together. A kind of basic wardrobe for dummies, you can call it. It is possible to play around with different layers and create a lot of variation, although the overall look of this wardrobe is clean, simple and the products are few.

This is a wardrobe, which I think can be used all year round for all occasions.

Produkterne kan mixes på kryds og tværs, og anvendeligheden er selvfølgelig noget af det vigtigste. Ovenstående er en garderobe, som jeg vil mene man kan bruge året rundt til alle lejligheder. Der er afslappede items men også de mere klassiske pæne, og så er der ikke mindst produkter du kan bruge til festlige lejligheder. Selv holder jeg min hverdagsgarderobe adskilt fra mit fest-tøj (stiletter, pæne toppe, kjoler etc.), men her bliver det hele vist sammen. En slags basis garderobe for dummies, kan man kalde det. Der er mulighed for, at lege med forskellige lag og skabe masser af variation, selvom udtrykket er rent, simpelt og produkterne i det store billede er få.