4 items I regret buying (and what I’ve learned from them)

Aug 11, 2021 | 17 comments

Jeg har altid været stor fortaler for “progress not perfection”, og selvom jeg har arbejdet aktivt med min stil, især med fokus på en mere bæredygtig omstilling, siden 2015 (og iøvrigt siden er blevet uddannet style coach); så begår jeg stadig fejl somme tider. Fejl er uundgåelige og en del af, at være menneske. De kan ikke undgås. Til gengæld, så kan vi lære rigtig meget af vores fejl – også når det kommer til tøj indkøb. Det kan nemlig gøre os skarpere på hvad vi rent faktisk er på udkig efter og kan lide, men det kan også være med til, at mindske fejlkøb fremadrettet. Og det er jo virkelig noget der kan gøre en forskel for vores klima, og den miljømæssige påvirkning tøjproduktion har her. Og så er det jo også rart, ikke at spilde penge på noget, som man slet ikke bruger, ikke?

Din stil er en forlængelse af dig som person, og fordi du udvikler dig gennem livet og går igennem forskellige livsfaser – så er det helt naturligt, at dette vil afspejle sig i din garderobe. Det kan være din krop ændrer sig. Du får nyt arbejde, som kræver en justering af dit tøj. Måske ændrer du blot smag. I dagens indlæg vil jeg give jer et indblik i nogle af de fejlkøb, jeg selv har gjort mig de sidste par år og ikke mindst åbne op for, hvad jeg har lært af dem.

Alle købene jeg nævner er faktisk købt brugt. Og selvom jeg på én eller anden måde har det mindre dårligt med fejlkøb af den slags, fordi jeg har solgt dem videre igen og på den måde holdt dem i “cirklen”, så er der jo selvfølgelig stadig forsendelse og andre ting med i ligningen, som også efterlader et aftryk på klimaet.

ENG.: I have always been a big supporter of “progress not perfection”, and although I have worked actively with my style, especially with a focus on a more sustainable change since 2015 (and have become a certified style coach since); I still make mistakes sometimes. Mistakes are inevitable and part of being human. They can’t be avoided. The good news is,  that we can learn a lot from our mistakes – also when it comes to shopping for new clothes. It can make us wiser on what exactly we’re looking for, but it can also help reduce mistakes in the future. And this is something that may have a positive impact on our climate too, since we all know how much of a sinner the production of garments is here. Lastly, it will free you from wasting your hard earned money on stuff you will end up not using. 

Your style is an extension of you as a person, and because you develop through life and go through different phases of life – it’s only natural that this will be reflected in your wardrobe. It may be your body is changing. You get a new job that requires an adjustment of your style. Maybe your taste simply changes. In today’s post I want to give you an insight into some of the shopping mistakes I have made myself the last few years and most importantly open up about what I’ve learned from them.

All the purchases I mention are actually bought secondhand. And even though I somehow feel less bad about mistakes of that kind, because I have re-sold them and in that way kept them in the “circle”, of course there is still shipping and other things in the equation, which also has an impact on our climate. 


The challenge of online shopping

Ifølge Forbes er der især tre parametre man bør kigge på, i forhold til den miljøbelastning “gratis retur” medfører. For den vare du ikke betaler for at få returneret, ja, den betaler miljøet altså desværre en høj pris for. Først og fremmest er der logistikken, som i sig selv spiller en afgørende rolle i form af transport med fx fly, lastbil og skib. Så er der dét, de kalder “intentional returns”, som er tøj du bestiller; men som du inderst inde nok godt ved, at du kommer til at returnere igen af den ene eller den anden årsag. Måske bestiller du to størrelser, fordi du er usikker på om den ene vil passe eller ej. Sidst men ikke mindst (og det her fremhæves som den helt store synder), så er det en meget lav procentdel af det tøj der bliver returneret, som rent faktisk bliver solgt videre igen. Det efterlader os med et massivt tøjspild. Så selvom det er super bekvemt for os som forbrugere at udnytte gratis fragt og retur, så tyder det på, at det ikke er helt så gratis som vi går og tror. Jeg siger ikke vi 100% kan undgå returvarer, eller at jeg aldrig selv har returneret noget – men det er helt klart vigtigt, at italesætte det stigende problem returvarer nu engang er.

Én af de største udfordringer ved online shopping er, at man ikke kan prøve tøjet på inden man køber det. Det gælder for nyt tøj, men bestemt også brugt tøj. Men i begge tilfælde, kan man aktivt gøre en indsats for, at tøjet passer inden man klikker køb. Det lavede jeg for et par år siden en guide til lige HER. Man kan bl.a. sørge for, at tjekke størrelsesguides grundigt ud eller måske endda tage fat i kundeservice, inden man bestiller. Og når man køber brugt tøj på nettet, så har man ofte direkte kontakt til sælgeren, så også her er det muligt at spørge efter mål, flere billeder og andre ting, som kan være med til at sikre, at det bliver et køb du beholder og bliver glad for. 

Og det her med, at udfritte sælgeren grundigere, er helt klart den største lektie jeg har lært. Det er faktisk fælles for alle de fejlkøb jeg nævner her i indlægget, at jeg måske ikke har gjort min research godt nok inden jeg klikkede “køb”, og måske blev lidt for overvældet af følelsen af, at have gjort et godt secondhand scoop. Er sikker på I er andre derude, som også elsker et godt secondhand køb, der kender den her følelse. Det skal dog lige nævnes, at ingen af tingene er købt ud fra impuls – det var ting jeg havde haft på min ønskeliste i én eller flere sæsoner. Og ting som jeg sidenhen har erstattet med den helt rigtige version, og altså dét jeg oprindeligt var på udkig efter. Så på den måde var det ikke 100% fejlkøb. Jeg ramte bare ikke helt plet.

ENG.: according to Forbes, there are three parameters in particular to look at in relation to the environmental impact of “free returns”. Because although it might not cost you any money to make this return, our climate pays big time. First and foremost, there is logistics, which in itself plays a crucial role in the form of transport whether that being air, land or sea. Then there’s what they call “intentional returns,” which are clothes you order; but that you deep down probably know already that you are going to return again for one reason or another. Maybe you order two sizes because you are unsure if one will fit or not. Last but not least (and this is highlighted as the big culprit), it is a very low percentage of clothes returned that are actually resold again. That leaves us with a massive textile waste. So while it is super convenient for us as consumers to take advantage of free shipping and returns, it does suggest that it is not quite as free as we might think. I’m not saying we can 100% avoid returns, or that I have never returned clothing myself – but it is without a doubt important to discuss the environmental impact our large amounts of returns have.

One of the biggest challenges with online shopping is that you can’t try on the clothes (or shoes for that matter) before buying them. This applies to new clothes, but certainly also secondhand clothes. But in either case, you can try making more of an effort to make sure the clothes will fit before you buy them. I did actually touch on that topic in THIS sustainable shopping guide I made a few years ago. For example you can go through the size guide on a certain item thoroughly, or maybe even reach out to customer service before ordering. And when you buy secondhand clothes online, you often have direct contact with the seller, which makes it possible for you to ask for measurements, more photos and other things that can help ensure that it becomes a succesful purchase you want to hold on to. 

Asking the seller for more details is probably my biggest lesson learned here. It’s actually a common mistake with all the purchases I mention in this post, that I may not have done my research well enough before I placed my order, and may have been a little too overwhelmed by the feeling of having made secondhand scoop. I’m sure those of you who also love a good secondhand purchase recognize this feeling. However, it’s worth mentioning that none of the things were bought based on impulse – these were things I had had on my wish list for one or more seasons. And things that I have since replaced with the right version, and what I was originally looking for. So in that sense it wasn’t a complete waste or something I regret all together. I just didn’t quite hit the spot with these items.

4 regrets and lessons learned

1: Blå blazer – købt brugt på trendsales. Fejlkøb fordi: den var for varm.

En lyseblå blazer var noget, jeg længe havde luret lidt på, især fordi blå er én af mine yndlingsfarver, den passer godt til min hudtone og så passer den perfekt ind i min garderobe.  Nogle af jer husker måske denne blazer og smuk som den var, så var selve materialet ikke helt rigtigt for mig. Jeg købte oprindeligt blazeren til min forårs garderobe. Egentlig var blazeren mere en form for frakke end en blazer, fordi den var lavet i en tungere, børstet uld blanding. Det betød, at jeg ofte havde det for varmt i den – hvilket så medførte, at jeg slet ikke fik brugt den nok. Jeg solgte den derfor på Vestiaire (købt af en sød følger, btw! <3) og fandt mig i stedet en erstatning (også brugt, på Vestiaire). Den “nye” blazer er fra Theory og er også lavet i uld, dog en tynd og let udgave og med foer i cupro hvilket betyder, at blazeren er meget mere åndbar og passende til forår/sommer uden den bliver for varm. Jeg har allerede brugt den nye blazer meget mere end den gamle på trods af jeg slet ikke har haft den så længe, og faktisk tror jeg den bliver en del af min basisgarderobe, som jeg har fremme hele året rundt.

Lektie lært: husk at tage et ekstra kig på materialet fremover (spørg evt. sælgeren om et billede af sammensætningen); det skal passe til den tiltænkte sæson og ikke mindst min hud der er meget sensitiv, især over for kulde/varme.

ENG.:

1: Blue blazer – bought preloved on trendsales. Regret the purchase because: it was too warm.

A light blue blazer was something I had been dreaming about for a long time, especially because blue is one of my favorite colors, it suits my skin tone and it fits seamlessly into my wardrobe. Some of you may remember this blazer and beautiful as it was, the material itself was not quite right for me. I originally bought the blazer for my spring wardrobe. Actually, the blazer was more of a blazer/coat hybrid because it was made in a heavier, brushed wool blend. This meant that I often felt too warm in it – which meant that I didn’t reach for it very often. I therefore sold it via Vestiaire (bought by a sweet follower, btw! <3) and found myself a replacement (also preloved, via Vestiaire). The “new” blazer is from Theory and is also made of wool, however a thin and light version and with lining in cupro which means that the blazer is much more breathable and suitable for spring/summer without it getting too hot. I have already used the new blazer much more than the old one despite the fact that it’s not been part of my wardrobe for very long, in fact I love it so much that I think I’m going to make it part of my all year basics.

Lesson learned: remember to take an extra look at the material in the future (ask the seller for a picture of the composition); it must suit the intended season and not least my skin which is very sensitive, especially to cold/heat.


2: Brun blazer – købt brugt på Vestiaire. Fejlkøb fordi: snittet er for stramt til min smag.

Blazere er en fast bestanddel af min garderobe og min hverdagsuniform. Jeg ELSKER blazere, og bruger dem meget. Derfor kan jeg godt lide, at have lidt forskellige farver at vælge imellem. Oprindeligt ledte jeg efter en beige blazer, men faldt over denne fine brune sag på Vestiaire. Og egentlig var det ikke farven der endte med at være et problem for mig, på trods af at jeg var gået en lille smule på kompromis dér. Det var pasformen jeg aldrig lærte, at forlis med. Den sad perfekt på mig, næsten for perfekt – og jeg har det bare bedst i blazere, som er skåret i et lidt mere lige, oversized fit og som ikke sidder helt til under armene. Det gjorde denne desværre, og så var den også lidt mere figursyet end jeg havde tiltænkt. Så til denne fandt jeg en perfekt erstatning, nemlig denne beige blazer (købt brugt på Trendsales), som var det udtryk jeg oprindeligt var på udkig efter. Blazeren er iøvrigt til salg på min Vestiaire profil, hvis det skulle have interesse.

Lektie lært: pas på med, at gå for meget på kompromis med det oprindeligt ønskede – også selvom det er et secondhand scoop! Figursyede blazere i kort snit er ikke min smag.

ENG.:

2: Brown blazer – bought preloved on Vestiaire. Regret the purchase because: the fit is too tight for my taste.

Blazers are a vital part of my wardrobe and my everyday uniform. I LOVE blazers, and wear them a lot. That’s why I like to have different colors to choose from in my wardrobe. Originally, I was looking for a beige blazer, but stumbled upon this lovely brown one on Vestiaire. And really, it wasn’t the color that ended up being an issue, despite the fact that I did compromise a little bit there. It was more the fit I never learned to settle with. It sat perfectly on me, almost too perfect – and I just feel better in blazers, which are cut in a slightly more straight, oversized fit and that are not too tight around the arm pits. Unfortunately this one was, and it was a little more tailored than I intended. So for this one I found a perfect replacement which is this beige blazer (purchased preloved on Trendsales), which was exactly what I was originally looking for. Incidentally, the other blazer is for sale on my Vestiaire profile should it be of interest.

Lesson learned: be careful not to compromise too much with what you’re looking for – even if it’s a secondhand scoop! Fitted blazers are not my style.


3: Langskaftede støvler – købt brugt på Vestiaire. Fejlkøb fordi: de er for lange til min smag, og selve skaftet sidder for stramt.

Disse støvler købte jeg sidste år, og er endnu et eksempel på, at jeg lod min passion for secondhand overtage dét, jeg egentlig var på udkig efter. Ser I, nogle gange finder man ikke dét man leder efter. men så må man væbne sig med tålmodighed, og kigge igen, og igen og igen. Det er slow fashion i en nøddeskal, og hvis det er et item man virkelig drømmer om at iføre sig langt ud i fremtiden, så venter man også gerne på, at det rigtige dukker op. Støvlerne virkede perfekte, var smukke på billederne og næsten ubrugte da jeg modtog dem. Og selvom jeg forsøgte at overbevise mig selv om, at de var som de skulle være, så har jeg ikke kunnet forlis med det lange over-knee skaft, der iøvrigt også sidder lidt for stramt til min smag. Dét jeg oprindeligt var på udkig efter var mere en form for “ridestøvle”, som skærer under knæet, hvor skaftet er lidt mere stift og sidder en anelse løst til om benet. Har endnu ikke sat disse til salg på min Vestiaire profil, men gør det snart hvis det skulle have interesse!

Lektie lært: kig bedre på billederne næste gang, og stil sælgeren flere spørgsmål som fx. skaftets længde samt bredde!

ENG.:

3: Knee high boots – bought preloved on Vestiaire. Regret the purchase because: they are too long for my taste, and the shaft itself is too tight.

I bought these boots last year, and they are another example of how I let my passion for secondhand take over what I was actually looking for. You see, sometimes you won’t find what you are looking for. It’s all about patience here, you’ll need to keep looking over and over again to see if the right thing turns up. It’s slow fashion in a nutshell, and if it’s an item you really dream of wearing far into the future, then it will be worth the wait. The boots seemed perfect, they looked great on the pictures and they were almost unused when I received them. And even though I tried to convince myself that they were as they should be, I have not been able to settle with the long over-knee shaft, which by the way also fits a little too tight on the leg for my taste. What I was originally looking for was more of a kind of “riding boot”, which cuts below the knee, where the shaft is a little more stiff and fits a little more loose around the leg. I have not yet put these up for sale on my Vestiaire profile, but will do so soon if it should be of interest.

Lesson learned: take a closer look at the pictures next time, and ask the seller for measurements such as the length and width of the shaft.


4: Espadriller – købt brugt på Vestiaire. Fejlkøb fordi: de var for høje.

Nogle af jer kender måske mærket Castañer, der laver ikoniske espadriller? Jeg havde længe haft et godt øje til deres smukke sko, og købte derfor et par (igen brugte) klassiske, sorte espadriller fra mærket. Hælhøjden på dem var 8 cm, og selvom jeg syntes de var super behagelige, så var de en anelse for høje til min smag på trods af det lille plateau foran. Jeg fandt sidenhen også ud af, at de både laver skoene med 8 cm hæl og en lavere hæl på kun 6 cm. Så – jeg solgte dem igen, og købte mig samme par, blot med lavere hæl og de passer meget bedre til min livsstil. Og så er de meget mere komfortable!

Lektie lært: måske mest af alt en reminder om, at jeg generelt ikke synes sko med hælhøjde over 6-7 cm er behaglige nok til hverdag. Jeg tror jeg har nævnt det før, men lige omkring 6 cm er det jeg foretrækker! Det er lige akkurat nok til at give mig det løft jeg godt kan lide når det kommer til sko med hæl.

ENG.: 

4: Espadrilles – bought secondhand on Vestiaire. Regret the purchase because: they were too high.

Some of you may know the brand Castañer, which makes these iconic espadrilles? I had my eyes on their beautiful shoes for a long time, and therefore bought a pair of (again secondhand) classic, black espadrilles from the brand. Perfect for the summer season and just so versatile. The heel height of them were 8 cm’s, and although I thought they were super comfortable, they were a little too high for my taste and lifestyle despite the small plateau in the front. I later learned that they both make the shoes with an 8 cm heel and a lower heel of only 6 cm’s. So – I sold them, and bought myself the same pair, just with the lower heel and they fit my lifestyle much better. And they are much more comfortable too!

Lesson learned: perhaps most of all a reminder that I generally don’t find shoes with a heel height above 6-7 cm’s comfortable enough for everyday use. I think I have mentioned it before, but just about 6 cm’s is kind of my magic number! It’s just enough to give my legs the lift I like when wearing heels.

… your turn!

Og hvorfor så overhovedet dele de her fejlkøb? Ganske enkelt fordi det har en rigtig god effekt, at skrive disse ting ned sort på hvidt. Og så håber jeg selvfølgelig, at det også giver jer masser af stof til eftertanke! Måske kan du bruge nogle af mine overvejelser i din egen proces, næste gang du vil tilføje noget nyt til garderoben?

Og hvis du har lyst, så del gerne nogle af dine egne fejlkøb under indlægget her! Er sikker på jeg også kan lære noget af jer, og generelt kan vi alle lære rigtig meget af hinanden i den her proces. 

ENG.: so why is it even important to mention these shopping regrets? Simply because writing these things down has a positive cognitive effect on us. I hope that by sharing this process and these thoughts wit you guys, you’ll be able to use some of my experience (and learn from the mistakes I’ve made) next time you are looking to add something new to your own wardrobe too. 

And, if you’re up for it, feel free to share some of your own shopping regrets below! I’m sure I can learn a lot from you guys too.

17 Comments

 1. Karoline

  My biggest wardrobe regrets are:
  -bomber jackets- love the idea, hate the fit on me 🙂;
  -super girly shirts in bright colours and weird patterns-bought a lot of them;
  -impractical bags;
  -too tight hats- my hair gets greasy in a second;
  And many many more 🙂

  Reply
  • Melody Smale

   I love how you describe the thrill of making a secondhand purchase (better for the environment and the wallet) only to be disappointed when you realize you didn’t think as critically as you would with a new purchase.

   Funnily, my biggest regrets are all vintage pieces. I didn’t realize that until I wrote down my list. Maybe I need to tread more carefully when buying vintage in the future.

   1. A blue-grey vintage duster/blazer that’s unlined, and therefore uncomfortable and rarely worn.

   2. A gold vintage dress that I bought for an event (cancelled due to Covid) that is hard to “dress down” for daily life.

   3. A vintage Patagonia fleece that’s quite matted. I didn’t look closely enough at the pictures.

   4. A vintage leather blazer that’s too fitted, similar to your brown blazer.

   Reply
   • signeh24

    I’m glad the post resonated with you! It’s always wise to ask yourself, if you would have bought this item full price whether that being if you find something on sale or in a preloved version. If the answer is a strong no, then maybe it’s best to leave it behind. Thanks for sharing all these and for being so honest! Signe xx

    Reply
  • signeh24

   Thanks for sharing these and for being so honest!

   Reply
 2. Belgin

  Such a good post! I used to buy autumn/winter coats online in a phase I had, did several returns before I realised the environmental impact and also that I do like buying from physical stores much better! Sometimes I am an M, sometimes an L or even XL depending on the model. I find it too much of a hassle to ask customer service or use size charts online to get proper sizing. I could write so much more on this subject but this will do 😅

  Reply
 3. Gail

  Hi Signe, very interesting and useful post. I felt for sure that blue jacket was perfect for you, but I hadn’t thought about the weight of the material. I am currently selling some of my mistakes.
  1 FitFlop sandals only worn twice- I bought these because friends of mine raved about how comfortable FitFlops are. They are not comfortable at all for my feet and were much more expensive than I usually would pay. Lesson learned is to stick to the one or two shoe brands that I know always suit me not my friends, and stop copying other people.
  2 Some wide leg thick denim jeans culottes. These look and fit great but I found the weather was hardly ever suitable for them. They are too hot for summer with the thick denim, and too short/ chilly on the ankles for Spring or autumn as I prefer wearing long trousers with my footwear (not sandals)in these seasons. Lesson learned like you: be careful of the weight of the material and how the item will fit with that season’s preferred footwear. I also bought them to try something different in my wardrobe but they are probably not my core style.
  3 Elasticated skirt with a hanky hem bought in a sale. The material is really pretty and I did wear this skirt a few times, but I have repeatedly made this mistake: elasticated waists are not flattering on me and make me feel fat and self conscious unless I wear a long top. I do not want to live in fear of my top riding up! Also the hanky hem is a bit of a novelty and I prefer a normal hem. Lesson learned: be careful of sales where you are distracted by the price, do not buy any more elasticated waist skirts EVER and probably no hanky hems either!! Shopping for the right clothes is hard. I’m trying to accept my capsule wardrobe will never be perfect, always a work in progress, but not to beat myself up too much for the mistakes.

  Reply
  • signeh24

   Thank you SO much for this thoughtful comment Gail! Such insightful lessons you’ve learned, and also I love your last sentence – accepting that your capsule wardrobe will always be sort of a work in progress, because as human beings we’re constantly evolving, and as our style is an outward display of who we are, our style will be dynamic to some degree – especially when you go through different life phases. We can settle on many things for sure, and we can all lower our consumption and try our best to make long-term purchases, but there will always be some changes (and mistakes for that matter) made for one reason or the other. you’re doing great! Signe xx

   Reply
 4. Amelie

  Great post !
  My biggest mistakes, that I made several times:
  – getting to much influenced by influencers and buying something that look good on them and is not my style
  -buying a cheaper et compromised version of what I want (secondhand) because I am impatient… Patience is key 🙏

  Reply
  • signeh24

   I’m glad you enjoyed they post Amelie! Thanks for your comment <3 And you're right, patience is key as well as learning what is right for you!

   Reply
 5. Karolina

  I love this post ❤️. I went on a second hand buying spree last fall and bought 3 🙈 wool blend coats. The first one turned out a total failure since the sleeves are too short and the general cut is too tight. The problem is I haven’t managed to resell it yet. I admire your buys on Vestiare, I’d be afraid it won’t fit 🤔.

  Reply
  • signeh24

   It’s always a bit tricky with secondhand items, isn’t it! I do lots of research before I buy online (read reviews, browse images on google etc.), especially if it’s a brand I don’t know already. Some brands have weird sizing. I’m working on an updated secondhand shopping guide, hopefully it will be live soon! Signe xx

   Reply
 6. Agata Cejba

  Headbands- all of them, like it on others but not on myself

  Birkenstocks- difficult to clean, sand stays inside..

  Lots of second hand 3€ clothes

  Reply
 7. Agata Cejba

  Headbands- all of them, like it on others but not on myself

  Birkenstocks- difficult to clean, sand stays inside..

  Lots of second hand 3€ clothes

  Reply
 8. Andrea

  I’m drawn to dresses. I never wear them. I’m currently a full time student and I have a dog that I need to walk 4-5 times a day. Dresses just don’t fit my lifestyle but I have more than few in my closet. There’s one I really love that I bought for my graduation but on the day of the ceremony it was weirdly cold and I ended up wearing dressy pants instead. That was over two years ago. With the pandemic, I’ve still had no reason to wear the dress but can’t seem to get rid of it. I’m finally learning that dresses while I do like it when I end up wearing them, just don’t suit my academic lifestyle right now. Maybe someday.

  Reply
  • signeh24

   Thanks for sharing! Good that you’ve realised that more dresses is not for you right now! That “maybe some day” is very important. While some stylists might tell you to toss them because you can’t wear them, I think storing them away at least for some time is sometimes better in our day and age (if you’ve got the space for it). If you still like them, save them! Your life might chance, and who knows, maybe you’ll get a chance to wear them more again some day. Signe xx

   Reply
 9. Marie

  Hi Signe,

  I love your blog – so pleased I found it! Thanks for all the amazing content you produce.

  My mistake buys are:

  1) Some super smart office wear – I was trying to fit in at my new office in the City, but I never felt at home in shirts, heels and tailored dresses/skirts. I felt like I was playacting! I eventually donated my heels and dresses to my sister and my shirts (TM Lewin, Charles Tyrwhitt type shirts) to a back to work/interview charity. Felt much better after that.

  2) Statement handbag- I’d always loved the look of those “crook of the arm” bags. But they were terrible for my back, so what I had hoped would be a staple became an expensive wardrobe decoration. It went off to Vestiaire and is hopefully being adored by someone else.

  3) Sandals which were beautiful but too delicate and flat. I found these gorgeous sandals, which felt very me, but the soles were so thin that they were terrible for my feet. I walk a lot and they really couldn’t support me properly. So off to Vestiaire they went too.

  4) I am always tempted by maxi dresses, but unless dresses are more practical they just don’t work for me. I walk too much, and they get muddy, even in the city! So I try them on, swish around in them in the changing room, and then take them back to the rail where they belong, ready for someone else to enjoy.

  Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

Spring capsule 2024 staples & outfit ideas

Spring capsule 2024 staples & outfit ideas

It’s finally warming up now in Denmark as we’re approaching April, and so I thought it was about time I did my seasonal capsule wardrobe switchover. Like I mentioned in my autumn capsule video last year, I truly feel like I’ve reached a point where I have a much...

How to find your style through the power of WORDS

How to find your style through the power of WORDS

(Post compiled using inspiration from Allison Bornstein & Alyssa Beltempo)(Scroll down for Danish) Have you ever thought about what style adjectives your personal style might be connected to? For example, relaxed, functional, smart or creative? Words are powerful,...

Makeup for soft colour types: my current faves

Makeup for soft colour types: my current faves

So, I had to re-write this post as my website recently moved and unfortunately the original post disappeared in the process! Anyway, one of the areas in which I’ve been trained when I became certified colour consultant was help my client find their best makeup...

A year with no shopping: here’s how it went

A year with no shopping: here’s how it went

Back in 2021 I decided to try a so-called fashion focused low buy challenge under the hashtag #2020wehaveplenty. The challenge itself actually went okay, but by the end of the year I remember being quite shocked of how many pieces ended up finding their way...

Slow fashion brings you more peace: here’s why

Slow fashion brings you more peace: here’s why

Fashion and psychology are connected on so many levels; not only when looking at the complexity of different societies all around the globe, but also the way we all as individuals feel when we’re dressed in clothes that are a true reflection of who we are - or who we...