Dress yourself to well-being through stylecoaching

Jan 28, 2021 | 0 comments

ADVERT for Stylewise Academy by Tini Owild

Som mange af jer måske ved, så valgte jeg i starten af sidste år at lukke min 2ndhand webshop, og i stedet fokusere på at bygge videre på mit univers indenfor styling. Det er jo noget der siden bloggens spæde start har ligget mit hjerte nært, og det er stadig dét jeg beskæftiger mig allermest med på mine online platforme. 

I 2012 blev jeg færdiguddannet designer, og efter en årrække med at have arbejdet som netop designer i den kommercielle modebranche (iøvrigt dén branche hvor det var lettest at finde et job), fandt jeg ud af det slet ikke var mig. Af flere årsager egentlig. Først og fremmest forlod jeg mit job, fordi jeg ikke kunne forene mig med den overproduktion der jo stadig den dag i dag præger branchen. Jeg havde konstant en følelse af ligegyldighed i kroppen, og hvis der er noget jeg bestemt ikke synes; så er det at tøj er ligegyldigt! 

ENG.: As many of you guys know, at the beginning of last year I chose to close my 2ndhand webshop and instead focus on expanding my knowledge in terms of professional styling. This is something that has been close to my heart since the beginning of launching my blog, and it’s still the topic I enjoy diving into the most on my social platforms.

In 2012 I graduated as a designer, and after a number of years of working as a designer in the commercial fashion industry (by the way, the industry where it was easiest to find a job at the time), I found out it was not for me at all. For several reasons really. First and foremost, I left my job because I couldn’t reconcile myself with the overproduction that still characterizes the industry to this day. I constantly thought to myself “this is all so pointless” and if there’s something I certainly don’t think; it is that fashion and style is pointless!Zetland udgav for nyligt en meget interessant artikel, som netop handlede om tøjglæde og hvad det rigtige tøj gør ved os som mennesker. I 2012 lavede den Amerikanske forsker Adam Galinsky en undersøgelse, som kort fortalt påviste at det tøj vi bærer har en målbar psykologisk effekt på os. “Ved at tage tøjet på bliver du rent faktisk den du er,” har han udtalt. Og som der også står i førnævnte artikel, så er betydningen af vores påklædning efterhånden så veldokumenteret, at man er begyndt at undersøge de terapeutiske effekter det har på os, at gå i vores yndlingstøj. Vores tøj står i stærk lighed til dem vi er og det rigtige tøj kan ikke blot give os mere selvtillid, energi og en følelse af glæde – det kan også gøre os mere effektive fx på vores job. Så igen; tøj er ikke ligegyldigt. 

Den overfladiskhed som præger store dele af modebranchen (og som jeg desværre også selv har været vidne til i tidens løb) hører i min optik ingen steder hjemme – for selvom tøj er noget vi påfører udenpå kroppen, så har det altså en dokumenteret dybere sammenhæng med hvem vi er som mennesker. Og det er lige præcis derfor, jeg blev interesseret i at videreuddanne mig som stylecoach på Stylewise Academy by Tini Owild. Da jeg startede min blog tilbage i 2015 var jeg ikke kun igang med at løsrive mig fra den måde at arbejde med tøj og mode på, som jeg gjorde dengang. Jeg var også ved, at løsrive mig fra en måde at forbruge på. Ingen skal diktere hvad for klæder der skaber os som mennesker. Det er noget vi skal finde inde i os selv. Og når vi gør det, så sker der noget magisk. For mig har alt det her ikke blot haft en positiv effekt på mig selv og min stil, som jeg langt om længe har sluttet fred med. Det har også haft en positiv effekt på mange andre aspekter af mit liv. Jeg er blevet bedre til at sige nej, og kende mine egne grænser. Slut med at rende rundt som en hovedløs kylling, der er bange for at “gå glip” af noget. Og så er jeg selvfølgelig blevet en meget mere bevidst og kritisk forbruger. Noget der ikke kun gavner pengepungen, men bestemt også miljøet.

ENG.: the Danish news platform Zetland recently published a very interesting article which was about the joy of wearing the right clothes clothes and the impact it has on us. In 2012, the American researcher Adam Galinsky conducted a study which, in short, showed that the clothes we wear have a measurable psychological effect on us. “By putting on the clothes, you actually become who you are,” he said. And as it also says in the aforementioned article, the importance of our attire has gradually become so well documented that scientists have begun to examine the therapeutic effects it has on us when we wear our favorite clothes. Our clothes are very similar to who we are and the right clothes can not only give us more confidence, energy and a sense of joy – it can also make us more efficient at our jobs, for example. So again; style MATTERS.

The superficiality that characterizes large parts of the fashion industry (and which I have unfortunately also witnessed myself over time) doesn’t belong anywhere in my opinion – because even though clothes are something we wear on the outside, it has a documented deeper connection with who we are as human beings. And that’s exactly why I became interested in educating myself further to become a stylecoach at Stylewise Academy by Tini Owild in Copenhagen. When I started my blog back in 2015, I was not only in the process of detaching myself from the commercial (fast fashion) way of working with clothes. I was also about to detach myself from a way of consuming. No one should dictate what kinds of clothes create us as human beings. What we should or should not wear. It is something we have to find inside ourselves. And when we do, something magical happens. For me, all this has not only had a positive effect on myself and my own style, with which I have finally made peace. It has also had a positive effect on many other aspects of my life. I’ve become better at saying no, and knowing my own limits. I stopped running around like a headless chicken who was afraid of “missing out” on something. And then, of course, I have become a much more conscious and critical consumer. Something that not only benefits my wallet, but certainly the environment as well.

Som stylist i traditionel forstand lærer du, at klæde mennesker pænt på på ydersiden. Men som stylecoach dykker du ned i de dybere lag; som indehaveren af uddannelsen, Tini Owild, siger: “det handler ikke om at pakke mennesker ind, men at pakke dem ud.” Du lærer, at arbejde med tøj på en måde hvor det enkelte menneske er i fokus. Sidste men ikke mindst, så får du på den her unikke uddannelse, hvor man altså kombinerer styling og coaching, også et certifikat når uddannelsen er afsluttet. Noget som for mig var super essentielt i forbindelse med udvidelsen af min forretning, samt lanceringen af mit eget online kursus om bæredygtig garderobeopbygning. Jeg har ikke årevis af erfaring som personlig shopper; men jeg har tilegnet mig nogle virkelig brugbare og uundværlige værktøjer som gør, at jeg med større selvtillid og is i maven, nu kan gå ud og rådgive andre mennesker professionelt og hjælpe dem på vej til mere garderobeglæde.

Så altså – hermed de varmeste anbefalinger af stylecoach uddannelsen herfra! Tini, som er én af Danmark’s førende stylister, har netop lanceret uddannelsen i en online version, så da hun spurgte om jeg kunne være interesseret i at sprede budskabet var jeg slet ikke i tvivl. Det her er nemlig en måde at arbejde med tøj på, som jeg håber mange flere i branchen vil få øjnene op for. Og så er jeg sikker på du også kommer til, at lære en hel del om dig selv og din egen stil undervejs også. Det gjorde jeg ihvertfald. Jeg er fx blevet meget skarpere til, at opbygge fede outfits med ting jeg allerede har i min garderobe. Det er noget der altid har været omdrejningspunkt her i mit lille online univers, men nu har jeg lidt flere værktøjer at lege med.

Går du og drømmer om også at uddanne dig som stylecoach, så er der åbent for tilmeldinger til uddannelsen fra d. 28 januar 2021 til og med d. 7 februar 2021. Den foregår som sagt online i en kombination af videoer og materiale som du kan downloade. Hvis du har lyst til at vide mere om selve uddannelse kan du læse mere HER, og tilmelding foregår HER

ENG.: as a stylist in the traditional sense, you learn to dress people nicely on the outside. But as a stylecoach, you dive into the deeper layers; as the founder of the education, Tini Owild, says: “it’s not about dressing people up, it’s actually about undressing them mentally.” You learn to work with styling in a way where the individual human being is in focus. Last but not least, on this unique education that combines styling and coaching, you also receive a certificate when you have completed it. Something that for me was super essential in connection with the expansion of my business, as well as the launch of my own online course about building a lasting and sustainable wardrobe. I don’t have years of experience as a personal shopper; but I have acquired some really useful and indispensable tools which means that with greater confidence, I am now able to advise other people professionally and help them on their way to more wardrobe joy too.

So hereby – the warmest recommendations of the stylecoach education from me! Tini, who is one of Denmark’s leading stylists, has just launched the education in an online version, so when she asked if I could be interested in spreading the message, I had no doubts at all. This is a refreshing way of working with fashion, which I hope many more in the industry will open their eyes to. And I’m sure you’ll also learn a lot about yourself and your own style along the way as well. At least I did. For example, I have become even better at building cool outfits with things I already have in my wardrobe. It’s something that has always been the focal point within my little online universe, but now I have a more tools to play with.

If you also dream to become a stylecoach, the registrations for the education are open from January 28th 2021 until (and including) February 7th 2021. HOWEVER, so far only in Danish. As I said, it takes place online in a combination of videos and material that you can download. If you want to know more about the education itself, you can read more HERE, and registration takes place HERE.0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

My autumn capsule wardrobe 2022

My autumn capsule wardrobe 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Fb4_3k5-RVI ► ITEMS/PRODUCTS FEATURED OR MENTIONED (Might only be SIMILAR due to availability, as many of my wardrobe staples are older or bought 2ndhand. I do my best to find eco-friendly alternatives) ADLINKS ARE MARKED WITH A *...

What to pack for a spring weekend away

What to pack for a spring weekend away

JavaScript is currently disabled in this browser. Reactivate it to view this content. Packing light is something I've been striving to do for years, in fact ever since I started building capsule wardrobes (and I started experiencing the true benefits of minimalism) I...

5 style tips to always look chic

5 style tips to always look chic

For mig handler personlig stil ikke blot om, at give et godt førstehåndsindtryk eller at udtrykke hvem jeg er til omverdenen, uden brug af ord men blot gennem min påklædning. Det handler i ligeså høj grad om, at føle mig godt tilpas og mere selvsikker. Her får du en...

1-year shop your wardrobe #nothingnew22

1-year shop your wardrobe #nothingnew22

“I have nothing to wear.” Does it sound familiar? And is it really true? In many cases, probably not. And before anyone goes “fashion is superficial” on me have a flick through The Psychology of Fashion by Carolyn Mair. Fashion is psychology, and if there’s something...