Make your old clothes feel new: 5 daily clothing care methods

Mar 9, 2022 | 0 comments


I forbindelse med mit købestop 2022, har jeg (som I ved) lavet nogle forskellige del-udfordringer og fokus områder, som skal hjælpe både jer og mig selv med, at holde motivationen oppe hele året. Fokus for marts måned er “tøj-pleje”. Altså ting du kan gøre for at reparere dit tøj, forlænge dets levetid generelt og så selvfølgelig sørge for, at tøjet fremstår skarpt og lækkert, også selvom det ikke er nyt længere. Noget der er super vigtigt hvis man som jeg er stor fortaler for garderobe minimalisme. Jeg har i tidens løb delt forskellige guides til netop tøj-pleje. Blandt andet:

  • Hvordan du holder dit hvide tøj hvidt (og fri for gule pletter under armene) – HER
  • Hvor du kan købe (billige) vintage Levi’s jeans, og selv justere pasformen – HER
  • Hvordan du syer et par gamle jeans om til en denim nederdel – HER
  • 4 tips til pleje af dine uld trøjer (vidste du fx, at decideret vask af uld ofte ikke er nødvendigt?) – HER
  • Tips til læderpleje (fx tasker og sko) – HER

I denne guide vil jeg dele 5 af de metoder til tøj-pleje jeg selv oftest bruger til hverdag. ENG: In connection with my no-buy 2022 challenge, I have (as you might know) created some different sub-challenges and focus areas that will hopefully help keep up the motivation throughout the year, both for myself and for you guys. The focus for the month of March is clothing care. So things you can do to repair your clothes, extend its life in general and then of course make sure that your clothes appear sharp and neat, even when it’s not new. Something that is super important in terms of wardrobe minimalism and longevity. Through the years I’ve shared various guides within the topic of wardrobe and clothing care. Here’s a handful of helpful guides: 

  • How to keep your white clothes white (get rid of yellow arm pit stains) – HERE
  • Where to buy (cheap) vintage Levi’s jeans, and adjust the fit yourself – HERE
  • How to turn a pair of old jeans into a denim skirt – HERE
  • 4 tips for caring for your wool sweaters (did you know for example, that washing your wool sweaters is often not even necessary?) – HERE
  • Tips for leather care (for example shoes or bags) – HERE

In this guide, I want to share 5 daily clothing care methods and products, that I couldn’t live without.Before/after using my Pilo Fabric Shaver on my wool coat. Find it HERE*

1. Dylon farve. Hvis dette er et nyt koncept for dig, så kan du læse Dylon’s egen brugsanvisning lige HER. Måden man anvender Dylon tekstilfarve er ved, at lægge sit tøj i vaskemaskinen og så tilføre den ønskede farve. På den måde kan du let friske farven på fx et par falmede jeans op, i stedet for at købe nye – der iøvrigt er meget mere ressourcekrævende. Jeg har selv brugt Dylon farve på både sorte jeans og mørkeblå jeans, som gerne hurtigt falmer omkring knæene. Det får dine jeans til at se næsten ud som nye!

2. Elektrisk fnugfjerner. Der kan være stor diskussion om, hvilken elektrisk fnugfjerner der er den bedste, og der findes efterhånden også en del forskellige på markedet, alle indenfor forskelligt prisleje. Jeg er vild med min Pilo fnugfjerner* fra Steamery Stockholm, fordi jeg synes den er super effektiv (blot man husker at rense den ofte med den lille børste, da den ellers hurtigt mister sin effektivitet) og så er den genopladelig. Udover det ligger den bare super lækkert i hånden, og så er den altså også lidt fin og elegant i udtrykket. Jeg ved godt det ikke har betydning for funktionen af produktet som sådan, men det gør den ellers lidt kedelige opgave, at fjerne nullermænd, lidt mere lækker. Jeg bruger den på alt fra uldtrøjer til frakker og bukser, og jeg kunne ikke leve uden.

3. Tøjdamper. Ligesom med den elektriske fnugfjerner, så kan det være lidt af en smagssag det her med, at finde den bedste tøjdamper på markedet. Jeg har prøvet og testet et par stykker over årene. Min favorit har faktisk længe været den budget-venlige damper fra Easy Care. For nyligt fik jeg dog tilsendt den nye Cirrus no. 3 steamer* fra Steamery (modtaget i gave af Steamery selv, iøvrigt). Det er en hybrid mellem en damper og et strygejern, og ligesom med deres fnugfjerner er jeg bare vild med deres æstetik og elegante måde, at lave produkter til tøjpleje. Udfordringen med en tøjdamper kan nemlig være, at hvis du for eksempel skal dampe en skjorte, så kan det være lidt svært at gøre den helt skarp og glat. Men det kan deres nye steamer altså hjælpe med. Jeg foretrækker stadig mit strygejern på nogle tekstiler, men jeg synes helt klart den gør mit tøj mere glat og skarpt end en almindelig steamer.

(forstætter under billedet)

ENG:

1. Dylon fabric dye. If this is a new concept for you, then you can read Dylon’s own instructions right HERE. The way to use Dylon fabric dye is by putting your clothes in the washing machine and then adding the desired color. That way, you can easily freshen up the color of, for example, a pair of faded jeans, instead of buying new ones – which is much more resource-intensive. I have used Dylon fabric dye on both black jeans and dark blue jeans, which tend to quickly fade around the knees. It makes your jeans look almost like new!

2. Electric lint remover. I can’t tell you exactly which electric lint or fabric shaver remover is the best one on the market. There are quite a few different ones on the market, all within different price ranges. I personally love my Pilo fabric shaver* from Steamery Stockholm, because I think it’s super effective (as long as you remember to clean it often with the small brush, as otherwise it quickly loses its effectiveness) and I appreciate that it is rechargeable too. Besides that, it just feels comfortable in the hand, and I also like the elegant and aesthetically pleasing design. I know it doesn’t really matter to the function of the product as such, but it makes the otherwise tedious task of removing lint and bobbles from your clothes a little more special. I use it on everything from wool sweaters to coats and pants and I couldn’t live without it.

3. Clothing steamer. Just like with the electric lint remover, finding the best clothes steamer on the market can be a matter of taste. I have tried and tested a different ones few over the years. In fact, my favorite clothes steamer has for a long time been my budget-friendly steamer from Easy Care. Recently, however, I was sent the new Cirrus no. 3 steamer* from Steamery (received as a PR gift, by the way). It’s a hybrid between a steamer and an iron, and just like with their lint remover, I just love their aesthetics and elegant way of making clothing care tools and essentials. The challenge with a clothes steamer can be that if you have to steam a shirt for example, it can be a little difficult to make it look completely sharp and smooth. But their new steamer can help with that. I still prefer my iron on some textiles, but I definitely think it makes my clothes smoother and sharper than a regular steamer.

(continues below the picture)

4. Genanvendelig fnugrulle. Hvis du ligesom jeg har både hund og kat, så er en genanvendelig fnugrulle et uundværligt redskab i din dagligdag. Der er ikke noget der kan få dit tøj til at se sjusket ud, som at være dækket til af hundehår! Jeg vil anbefale en genanvendelig én af slagsen, som du blot tømmer for hår og nullermænd efterhånden som den bliver fyldt. Synes det er mere effektivt end den traditionelle engangs papir/klisterbånds fnugrulle, og så vil jeg vove at påstå, at det i længden også er mere miljø-venligt, at investere i en du kan bruge igen og igen.

5. Investér i en skrædder. Sidst men ikke mindst vil jeg gerne slå et slag for, at tage en skrædder med på råd som et vigtigt led i tøjpleje og altså en langtidsholdbar garderobe. Inden jul allierede jeg mig med Normann & Witt, som er en lokal skrædder her i Aabenraa. De er super dytige og glade for at vejlede kunderne. For mig er det fantastisk at få bevis på, at de gode skræddere ikke kun findes i København eller Århus! Camilla tilbyder alt fra skræddersyede jakkesæt til tilretning af ærmegab, at gøre bukser større eller mindre i livet og meget mere. Det er altså en god mulighed for, at give gammel tøj nyt liv. Hvis du for eksempel ligger inde med en blazer der har en uddateret pasform eller overdrevne skulderpuder, så kan du søge hjælpe hos en skrædder. Priserne vil selvfølgelig variere, men i mange tilfælde kan det altså godt betale sig. Og så mener jeg jo også at vi helt grundlæggende (især set ud fra et bæredygtigheds-perspektiv) bør vende os mere til, at reparere nyt (enten selv eller med hjælp fra en professionel) før vi køber nyt. Ligesom man gjorde i de gode, gamle dage. 

ENG:

4. Reusable lint roller. If you like me, have both a dog and a cat, a reusable lint roller or lint brush is an indispensable tool in your daily life. There’s nothing that can make your clothes look more sloppy, than being covered in dog hair! I would recommend a reusable one that you just empty as it gets filled fit dog hair and fluff. I both think it ‘s more efficient than the traditional disposable paper/adhesive tape lint roller, and I would say that in the long run it is probably also more environmentally friendly to invest in one you can use over and over again.

5. Invest in a tailor. Last but not least, I would like to add teaming up with a good tailor as an important part of clothing care and thus a long-lasting wardrobe. Before Christmas, I visited Normann & Witt who is a local tailor shop here in Aabenraa. They are super skilled and happy to guide their customers. It’s amazing to see that we have good tailors even outside of the bigger cities like Copenhagen too! Camilla offers everything from tailor-made suits to adjusting armholes, making pants bigger or smaller at the waist and much more. So this is a good opportunity to give your old clothes new life. For example, if you have a blazer that has an outdated fit or excessive shoulder pads, then you can seek help from a tailor to make the fit more modern and contemporary. The prices will of course vary, but in many cases it does pay off. In general I think (especially from a sustainability perspective) that we should all practise repair more (either ourselves or with the help of a professional) before we buy new. Just like you did in the good old days.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

Hygge meets fashion: a guide to Danish style

Hygge meets fashion: a guide to Danish style

If you're new around here then hi, I’m Signe - A Danish slow fashion advocate, and today I want to talk you through a topic that is, naturally, close to my heart: Danish fashion & style. Before we get into it, because I feel like people take some things on the...

How to declutter and edit your wardrobe *like a pro*

How to declutter and edit your wardrobe *like a pro*

One thing we often overlook when we’re talking wardrobe editing and decluttering, getting rid of stuff in general, is that the act of decluttering should not just happen to make room for more stuff, but to learn, become more true to your style and achieve a higher...

Spring capsule 2024 staples & outfit ideas

Spring capsule 2024 staples & outfit ideas

It’s finally warming up now in Denmark as we’re approaching April, and so I thought it was about time I did my seasonal capsule wardrobe switchover. Like I mentioned in my autumn capsule video last year, I truly feel like I’ve reached a point where I have a much...

How to find your style through the power of WORDS

How to find your style through the power of WORDS

(Post compiled using inspiration from Allison Bornstein & Alyssa Beltempo)(Scroll down for Danish) Have you ever thought about what style adjectives your personal style might be connected to? For example, relaxed, functional, smart or creative? Words are powerful,...

Makeup for soft colour types: my current faves

Makeup for soft colour types: my current faves

So, I had to re-write this post as my website recently moved and unfortunately the original post disappeared in the process! Anyway, one of the areas in which I’ve been trained when I became certified colour consultant was help my client find their best makeup...