The fluid capsule wardrobe

Dec 8, 2016 | 2 comments

dsc01845-copy

dsc01844-copy

English translation is below

Som jeg før har nævnt, så er capsule wardrobe systemet en rigtig god start for dig, som gerne vil rydde op i dit skab og finde din stil én gang for alle. Det er i mine øjne rigtig vigtigt, at man forsøger at følge de regler og mål man sætter sig selv i begyndelsen, for det er virkelig hér man lærer mest om sin stil og sine købevaner.

Men hvis du (som mig) når et punkt, hvor capsule systemet begynder at kede dig og du kan mærke den der gamle trang til, at købe dig fattig i impulskøb, så tror jeg denne tilgang – eller øvelse om du vil – kunne være noget for dig. Efter lige præcis et år med capsule systemet i sin oprindelige statiske forstand, er jeg nemlig selv nået dertil, hvor der skal ske noget nyt. For som en læser skrev til mig på Instagram den anden dag; så meget som jeg elsker chelsea støvler og stribede toppe, så når man bare et punkt hvor man synes det bliver kedeligt. Og den følelse skubber ihvertfald mig lige hen mod trangen til, at skulle købe noget nyt hele tiden… og jeg tror det er derfor, at der er rigtig mange kvinder, som synes den her minimalistiske tilgang til garderoben virker fuldstændig umulig; “det er da for kedeligt, at skulle gå i det samme hele tiden?!” Jeg tror stadig fuldt og fast på, at god stil ikke nødvendigvis har noget at gøre med, at have en hel masse tøj – det handler om at have det rigtige. Men derfor kan man i perioder bare godt savne lidt mere variation, end dét en meget statisk capsule kan give. Sådan har jeg det i hvertfald. Andre perioder er jeg ganske tilfreds med striber og chelsea støvler, haha! Men det understreger blot, at man har perioder i éns liv, hvor man tænker anderledes, og det skal der på en eller anden måde kunne være plads til.

Jeg falder ofte over produkter jeg har gemt væk fra forrige sæson, som jeg faktisk savner, og som jeg synes det er tosset jeg ikke må hive ind i min nuværende capsule og bruge som jeg har lyst. Altså, det er skønne produkter, som jeg allerede er i besiddelse af for pokker! I begyndelsen synes jeg det lød åndssvagt med en flydende capsule wardrobe, for jeg kunne ikke se forskellen på dét, og så min oprindelige måde at holde min (kaotiske) garderobe på. Men, systematisk som jeg er, har jeg selvfølgelig bare sat tingene lidt i system, og nu er idéen slet ikke så tosset. Den “flydende” capsule wardrobe deles op i 4 sæsoner, og hver sæson er delt op i 3 (se min illustration længere nede):

vinter: dec-jan-feb forår: mar-apr-maj
sommer: jun-jul-aug efterår: sep-okt-nov

Din basis garderobe er din basis garderobe hele året. Ganske enkelt. Den fungerer bare, og den kan du altid regne med uanset lejlighed. Dine sæson baserede produkter er fx ekstra striktrøjer og din dunjakke om vinteren. Jokers/trend items er alle de ting du har gemt væk fra sidste sæson, eller som du måske har gemt væk fordi du på daværende tidspunkt var lidt træt af et pågældende produkt, men som du vidste du måske ville forelske dig i igen. Disse produkter kan du tage ind og ud af din capsule som du har lyst. På den måde kan du tilpasse fx perioder hvor du bare har lyst til, at der sker lidt nyt. Jeg foreslår, at man adskiller sin basis garderobe fra de jokers man nu har lyst til at hænge tilbage i skabet for en stund. På den måde undgår du at ryge tilbage hvor du startede; med et propfyldt kaotisk skab, som paradoksalt nok bare giver dig lyst til at købe en masse nyt hver gang du åbner det.

Projektet om en minimalistisk tilgang til mode handler for mig rigtig meget om udvikling, og jeg finder hele tiden på nye metoder til, hvordan jeg kan undgå bare at købe nyt hver gang jeg keder mig. Måske finder jeg en helt ny metode igen om et halvt år! Det er hovedpointen i alt dette capsule-rod. At finde en ny måde hvorpå vi kan elske mode ligeså tosset som vi gør nu, men uden at ødelægge vores planet. Så jeg håber virkelig I stadig er med mig hele vejen derude – og at I synes det er sjovt at være ombord, selv når jeg ændrer lidt i min egen tilgang til en minimalistisk garderobe.

fluidcapsulewardrobe

/ As I have mentioned before, the capsule wardrobe system is a good start for those who want to clean up their closet and find their style once and for all. It is in my opinion really important that you try to follow the rules and goals you set for yourself, because it is truly here you learn most about your style and buying habits.

But if you (like me) reach a point where the capsule system begins to bore you and you can feel that old urge to buy things out of impulse, I think this approach – or exercise if you will – could be something for you. After exactly one year with capsule system in its original static sense, I myself have reached the point where something new has to happen. Because as one of my readers wrote to me on Instagram the other day; as much as i love chelsea boots and striped tops, it can in fact get boring too. And that feeling pushes me right against the urge to have to buy something new…

I often stumble upon old products in my closet that I have stored away which I actually miss and I think it’s crazy, that I’m not “allowed” to take it out and use it if I feel like it. I mean, they’re perfectly fine products that I already own, for crying out loud! In the beginning, I think it sounded stupid with a fluid capsule wardrobe, because I could not see the difference between that, and then my original way to keep my (chaotic) wardrobe. However, systematic as I am, I just put things into system and now the idea is not bad. There are four seasons in the fluid capsule wardrobe, and it is divided in three (like illustrated above):

Winter: Dec-Jan-Feb Spring: March-April-May
Summer: June-July-August Autumn: Sep-Oct-Nov

Your basic wardrobe is your basic wardrobe all year. Simple as that. It just works, and you can always count on it whatever the occasion. Your season based products such as extra sweaters and your down jacket in winter. Jokers / trend items are all the things you have stored away from last season or that you might have stored away because you then were a little tired of a particular product, but you knew you might fall in love with it again. You should be able to take these products in and out of your capsule as you like. That way you can customize, for example, periods where you just feel like adding something (old) new. I suggest separating your basic wardrobe from the jokers that you want to hang back in the closet for a while. That way you avoid ending up back where you started; with a packed chaotic closet, that paradoxically just makes you want to buy a lot of new things every time you open it. I still believe that good style does not necessarily have anything to do with having a whole lot of clothes – it’s about having the right clothes. But you can, at times, miss a little more variation than what a very static capsule can provide. I don’t know about you, but that’s how I feel anyway. Other times I am quite happy with  the simple combo of stripes and chelsea boots, haha! But this fact just emphasizes that you go through times in your life where you think differently, and this just has to be kept in mind when you build up your wardrobe. It can never be totally static in my eyes.

This project is for me a lot of development and I keep finding new ways on how I can avoid just to buy something new every time I am bored. Heck, I might even be doing a new method in six months! But it’s about finding a fun approach to getting dressed and loving fashion without destroying our planet in the end. So I really hope you are still with me out there – and that you think it’s fun to be on board, even when I change a little in my own approach to the minimalist wardrobe. Buy less, choose well – right?

2 Comments

 1. Sian Blanchard

  Hi Signe! Greetings from London! I’ve been following you for a while wanted to write a little note to say that you really inspire me. I’m learning so much from you about how to find my true style and how to reflect this in a fluid capsule wardrobe. I also really admire your sustainability goals and am trying to do the same. So thank you! Also, many congratulations on getting engaged!
  Warm wishes,
  Sian 🙂

  Reply
  • signeh24

   Thank you SO much Sian! I really appreciate your words <3 It's nice to have you on board in the conscious consumer family!

   Lots of love <3

   Reply

Trackbacks/Pingbacks

 1. Nouveau système : la Fluid Capsule Wardrobe - eva⎟bee - […] a eu l’idée du siècle (comment ça j’exagère ?), en mettant au point la Fluid Capsule Wardrobe. C’est ce que…

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

Spring capsule 2024 staples & outfit ideas

Spring capsule 2024 staples & outfit ideas

It’s finally warming up now in Denmark as we’re approaching April, and so I thought it was about time I did my seasonal capsule wardrobe switchover. Like I mentioned in my autumn capsule video last year, I truly feel like I’ve reached a point where I have a much...

How to find your style through the power of WORDS

How to find your style through the power of WORDS

(Post compiled using inspiration from Allison Bornstein & Alyssa Beltempo)(Scroll down for Danish) Have you ever thought about what style adjectives your personal style might be connected to? For example, relaxed, functional, smart or creative? Words are powerful,...

Makeup for soft colour types: my current faves

Makeup for soft colour types: my current faves

So, I had to re-write this post as my website recently moved and unfortunately the original post disappeared in the process! Anyway, one of the areas in which I’ve been trained when I became certified colour consultant was help my client find their best makeup...

A year with no shopping: here’s how it went

A year with no shopping: here’s how it went

Back in 2021 I decided to try a so-called fashion focused low buy challenge under the hashtag #2020wehaveplenty. The challenge itself actually went okay, but by the end of the year I remember being quite shocked of how many pieces ended up finding their way...

Slow fashion brings you more peace: here’s why

Slow fashion brings you more peace: here’s why

Fashion and psychology are connected on so many levels; not only when looking at the complexity of different societies all around the globe, but also the way we all as individuals feel when we’re dressed in clothes that are a true reflection of who we are - or who we...