Why a tidy home keeps me focused.

Oct 14, 2017 | 0 comments

/ One of the comments I get most often – both on my social channels and in reality – is how clean and tidy our home is. Of course, I take it as a compliment, but sometimes I also get the feeling that people think “dude, chill”. I’m absolutely not trying to make up this distorted picture of a spotless and perfect home, and being a guest in someone else’s home I don’t expect their home to be this tidy either. Home and what makes you feel at home is very individual. Some are fine with messy surroundings, while others (including myself) struggle to focus if there is too much physical “noise” around them.

Én af de kommentarer jeg oftest får – både på mine sociale kanaler og i virkeligheden – er, hvor ryddeligt og rent vores hjem altid fremstår. Jeg tager det selvfølgelig mest som en kompliment, men indimellem får jeg også en følelse af, at folk tænker “slap nu af”. Jeg prøver absolut ikke på, at pakke vores hjem ind i et eller andet forvrænget billede af, at det er pletfrit og perfekt og samtidig forventer jeg heller ikke når jeg er gæst hos andre, at deres hjem skal fremstå på denne måde. Hjem og dét der gør, at man føler sig hjemme er jo meget individuelt. Nogle trives i et let rod, mens andre (heriblandt mig selv) har svært ved at holde fokus, hvis der er for meget fysisk “støj” omkring dem.

/ I suffer from concentration difficulties due to a rather high internal activity (excessive thoughts and anxiety), which is also one of the reasons I am very pleased to work alone most of the time I find myself struggling with very large open office environments where there is a lot of talk and noise during the day. When you work as a blogger, you are very much on your own and you work a lot from your home. Therefore, it is even more important to me that my surroundings in our home don’t steal my focus. But it is also important to me that I can come home to my safe place after a day on my part-time job and feel I can turn some of that inner activity off. And I simply can’t do that, if my home is untidy! Actually we rarely spend extra time tidying up; we keep our home tidy without the need for a lot of extra effort, because it’s all about habits and routines.

Jeg lider af koncentrationsbesvær på grund af ret høj indre aktivitet (tankermylder og angst), hvilket også er én af grundene til, at jeg fx trives rigtig godt med, at arbejde alene og samtidig har svært ved store, åbne kontorlandskaber hvor der er meget snak og larm i løbet af en dag. Når man arbejder som blogger, så er man jo netop rigtig meget alene og man arbejder meget fra sit hjem. Derfor er det endnu vigtigere for mig, at mine omgivelser herhjemme ikke stjæler mit fokus. Men det er også vigtigt for mig, at jeg kan komme hjem til mine trygge omgivelser efter en dag på mit deltidsjob, og føle at jeg kan slå hovedet fra. Og det kan jeg ganske enkelt ikke, hvis vores hjem roder! Jeg vil faktisk sige, at herhjemme rydder vi sjældent op; vi holder det ryddeligt uden at det kræver en kæmpe indsats, for det handler altsammen om vaner og rutiner.

/ If you use something put it back when you’re done, when you’re done cooking and eating clean the surface and so on. The need for tidy surroundings is mostly my need in our home – my husband is great at helping out and through time he’s even adopted some of these habits himself. But I would say that is probably more a natural act for me, putting things in place, decluttering and cleaning so I wont get unfocused. In addition we have one day a week were the house gets a good cleaning (typically Thursday or Sunday). You can watch my routine in THIS video if you like. Besides that, we thoroughly decluttered our entire home about six months ago using the Konmari Method (read more HERE), which I can highly recommend, especially if you just want to get better at keeping your home tidy in the long run too. I realize that it must be really difficult with small children, but when that time comes I’m sure I’ll  find ways to compromise but still meet my needs for tidyness. 😉

Bruger man et eller andet lægger man det på plads så snart man er færdig, når der er blevet spist eller lavet mad tørres overfladerne af bagefter osv. Det er helt klart mest mit behov herhjemme – selvfølgelig er det med tiden smittet af på min mand, og han er super god til at hjælpe. Men det falder nok mig mest naturligt, at lægge ting på plads, eftersom det er mig det forstyrrer mest. Desuden gør vi fast rent én dag i ugen (typisk torsdag eller søndag). Du kan se min rutine i DENNE video hvis du har lyst. Udover det så ryddede vi grundigt ud i alle skaber og skuffer for et halvt års tid siden (læs mere HER), hvilket helt klart kan anbefales, især hvis man bare gerne vil blive bedre til det der med, at holde hjemmet ryddeligt. Jeg er klar over, at det må være virkeligt svært med små børn, men når tiden engang kommer til det i vores hjem, så er jeg sikker på jeg nok skal finde på nogle metoder, der møder mine egne behov samtidig med jeg lærer at give lidt slip. 😉

Adlinks

 

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

Spring capsule 2024 staples & outfit ideas

Spring capsule 2024 staples & outfit ideas

It’s finally warming up now in Denmark as we’re approaching April, and so I thought it was about time I did my seasonal capsule wardrobe switchover. Like I mentioned in my autumn capsule video last year, I truly feel like I’ve reached a point where I have a much...

How to find your style through the power of WORDS

How to find your style through the power of WORDS

(Post compiled using inspiration from Allison Bornstein & Alyssa Beltempo)(Scroll down for Danish) Have you ever thought about what style adjectives your personal style might be connected to? For example, relaxed, functional, smart or creative? Words are powerful,...

Makeup for soft colour types: my current faves

Makeup for soft colour types: my current faves

So, I had to re-write this post as my website recently moved and unfortunately the original post disappeared in the process! Anyway, one of the areas in which I’ve been trained when I became certified colour consultant was help my client find their best makeup...

A year with no shopping: here’s how it went

A year with no shopping: here’s how it went

Back in 2021 I decided to try a so-called fashion focused low buy challenge under the hashtag #2020wehaveplenty. The challenge itself actually went okay, but by the end of the year I remember being quite shocked of how many pieces ended up finding their way...

Slow fashion brings you more peace: here’s why

Slow fashion brings you more peace: here’s why

Fashion and psychology are connected on so many levels; not only when looking at the complexity of different societies all around the globe, but also the way we all as individuals feel when we’re dressed in clothes that are a true reflection of who we are - or who we...